Продуктов каталог

Масла за леки и лекотоварни автомобили

Aral EcoTronic SAE 5W-20
Aral SuperTronic SAE 0W-40
Aral SuperTronic LongLife III SAE 5W-30
Aral SuperTronic G SAE 0W-30
Aral SuperTronic E SAE 0W-30
Aral HighTronic SAE 5W-40
Aral HighTronic C SAE 5W-30
Aral HighTronic G SAE 5W-30
Aral HighTronic M SAE 5W-30
Aral HighTronic J SAE 5W-30
Aral HighTronic R SAE 5W-30
Aral HighTronic F SAE 5W-30
Aral BlueTronic SAE 10W-40
Aral Multi Elastic SAE 15W-40
Aral Mega Tronic SAE 10W-60

Масла за тежкотоварни и дизелови двигатели

Aral SuperTurboral SAE 5W-30
Aral SuperTurboral LA SAE 5W-30
Aral MegaTurboral SAE 10W-40
Aral MegaTurboral LA SAE 10W-40
Aral MegaTurboral S SAE 10W-40
Aral MegaTurboral S3 SAE 10W-40
Aral MegaTurboral VR SAE 10W-40
Aral Turboral SAE 10W-40
Aral Turboral SAE 15W-40
Aral Turboral SAE 20W-50
Aral Turboral Gas SAE 15W-40
Aral Turboral SAE 10W, 20W-20, 30, 40, 50
Aral Traktoral SAE 10W-40

Трансмисионни масла за леки, лекотоварни и тежки автомобили - ATF

Aral Getriebeöl SGF 84
Aral Getriebeöl ATF 22
Aral Getriebeöl ATF 55
Aral Getriebeöl ATF M 12
Aral Getriebeöl ATF M 14
Aral Getriebeöl ATF J
Aral Getriebeöl ATF E-S
Aral Getriebeöl ATF LD

Трансмисионни масла за леки, лекотоварни и тежки автомобили - Manual

Aral Getriebeöl EP 80W, SAE, 85W-90, 85W-140
Aral Getriebeöl EP SYNTH, SAE 75W-90
Aral Getriebeöl SNS SAE 75W-80
Aral Getriebeöl SNS-A SAE 75W-85
Aral Getriebeöl SNS-B SAE 75W-80
Aral Getriebeöl SNS-AT SAE 75W-90
Aral Fluid HGS SAE 80W
Aral Fluid T0-4 SAE 10W, 30, 50

Трансмисионни масла за леки, лекотоварни и тежки автомобили - Axle

Aral Getriebeöl HYP LS SAE 85W-90
Aral Getriebeöl HYP 80W, SAE 85W-90, 85W-140
Aral Getriebeöl SNA-D SAE 80W-90
Aral Getriebeöl HYP SYNTH SAE 75W-90
Aral Getriebeöl BS SAE 75W-90
Aral Getriebeöl BS-LSX SAE 75W-140
Aral Getriebeöl SNA-C SAE 75W-90

Трансмисионни масла за леки, лекотоварни и тежки автомобили - Manual and Axle

Aral Getriebeöl EP Plus SAE 80W-90
Aral Getriebeöl SNA-B SAE 80W-140
Aral Getriebeöl SNA-E SAE 75W-90
Aral Getriebeöl HYP SC SAE 85W-140